El centre disposa de 140m2 interiors i 100m2 exteriors. La zona interior està distribuïda en tres aules, una per infants de quatre mesos a l'any, un altre per a infants d'un a dos anys i una per a infants de dos a tres anys. El centre també disposa d'una sala d'usos polivalent i d'una zona habilitada per a la manipulació d'aliments.

La zona exterior la conforma un gran pati amb gespa artificial i un sorral per gaudir del joc lliure i compartir moments de lleure amb tots els infants del centre. És un pati assolellat durant tot el matí i amb zones d'ombra pensades per les èpoques de forta calor.

Tots els espais estan adaptats per afavorir el desenvolupament harmònic de l’infant atenent a les seves necessitats bàsiques d’ordre biològic, psicològic, afectiu, lúdic i social durant el temps d’estada en el centre.

Sala Polivalent

Sala polivalent

Aula dels Coales

Aula dels Coales Aula dels Coales Aula dels Coales Aula dels Coales

Aula dels Cangurs

Aula dels Cangurs Aula dels Cangurs Aula dels Cangurs Aula dels Cangurs Aula dels Cangurs

Aula dels Kiwis

Aula dels Kiwis Aula dels Kiwis Aula dels Kiwis Aula dels Kiwis Aula dels Kiwis

Pati

Pati Pati Pati