Activitats a l'aula de P0

Els petits del centre és el grup que experimenta els canvis més espectaculars, passen d'una total dependència de l'adult a una certa autonomia quan comencen a desplaçar-se.

Els infants d'aquestes edats tenen una gran curiositat per conèixer i explorar tot allò que els envolta i que és nou per a ells. Comencen descobrint el seu propi cos i, més endavant, s'inicien en la manipulació de tots aquells objectes que li criden l'atenció. Al Rodolí, oferim diferents propostes que potencien aquesta curiositat innata dels més petits, així com material ric i divers que propicien la seva acció.

En aquestes edats, tenen lloc les seves primeres relacions socials: es miren, es toquen i descobreixen que, a través dels sons, els gestos i la mirada, poden comunicar-se amb els seus companys i la seva educadora. D'aquí la importància de fer el bon dia, tot mirant les nostres fotografies i fent petons a la nostra mascota.

Entre les activitats que desenvolupem, destaquem la panera dels tresors, ja que afavoreix a l'infant de manera individual i grupal:

  • Individualment: fomenta una gran capacitat de concentració, potencia la utilització de les mans i la implicació de tot els cos, la capacitat d'escollir entre objectes, la capacitat d'exploració d'una gamma molt variada, el fet d'aprendre sol sense dependre d'algun adult, d'actuar al seu propi ritme, desenvolupar l'estructuració del pensament, el plaer de la sorpresa...
  • El grup d'infants. Els afavoreix estar en un ambient calmat que potencia la concentració i l'acció, el desenvolupament de les primeres comunicacions amb els companys: mirades, sons preverbals, compartir, intercanviar... Facilita l'interès dels nadons dels uns pels altres. Disponibilitat de l'adult per a tots els nadons.

La panera dels tresors és una proposta de joc adreçada als infants de 6 a 10/12 mesos, infants que s'aguanten asseguts sols no-caminants, però que poden moure's per a agafar els objectes que els cridin l'atenció.

Es tracta d'un recull especial de materials, no de joguines, que podem trobar per casa, confeccionar, recuperar dels comerços o bé comprar.

Alguns d'aquests materials poden ser:

  • Objectes de la natura com pinyes, petxines, carabasses, plomes, castanyes, taps de suro, llimones, taronges, pomes, esponges naturals, escorça...
  • Objectes de fusta com capses, culleres, anelles, agulles d'estendre, penjadors, xiulets de canya, argolles de tovalló...
  • Objectes metàl·lics com pots, cadenes gruixudes, clauers, embuts, batedors manuals, motlles de pastís, xiulets...
  • Objectes de pell o roba com moneders, estoigs d'ulleres, bossetes, pilotes de tenis o de roba, cintes de colors...
  • Objectes de paper o cartó com capsetes, rulls de cartó...
  • Objectes de vidre com ampolletes de perfum, pom d'armari, boles, pots de cosmètica...

L'aula de P0 té la seva mascota. S'estima tant als nens i nenes de la classe que marxa els caps de setmana a casa d'un/a d'ells/elles. Per tal de treballar aquesta experiència a l'aula, cada família porta algunes fotografies del que han fet amb ellla (dormir amb ella, jugar en el parc, etc.) per realitzar un gran mural.

Activitats a l'aula de P1

Els nens i les nenes d'1 a 2 anys, fan grans progressos en autonomia, consolidació de la marxa, alimentació autònoma, control d'esfínters i sobretot en el desenvolupament del pensament i del llenguatge. Necessiten la presència física de l'adult, que se'ls fa imprescindible en tot moment per a donar-los seguretat.

L'activitat amb els infants d'aquesta edat és majoritàriament individual. Però es va donant progressivament la possibilitat d'una activitat de grup. Els cal molt espai per a moure's i molts materials diversos per a explorar i manipular tots sols.

El joc heurístic és una activitat de joc, destinada als infants entre 12 i 20/24 mesos, com a continuació de la panera dels tresors.

Per dur a terme aquesta activitat, s'utilitzen objectes que no tenen una finalitat lúdica preestablerta: de la natura (com petxines, pinyes...), comprats (com anelles de cortina, cadenes...), confeccionats (com trossos de roba), o bé recollits arreu (com cilindres de cartó, capsetes de fusta...).

Té dues fases: durant la primera, els nens exploren els materials lliurement, cadascú al seu ritme, fent combinacions molt diverses (ficar-treure, omplir- buidar, obrir-tancar, arrenglerar-agrupar, separar-aparellar, tapar-destapar, estirar, prémer, comparar, girar, etc.); durant la segona fase, orientats per l'educadora i de manera organitzada, recullen el material, cada cosa al seu lloc corresponent.

El joc heurístic aprofita les accions espontànies dels petits i les potencia, Contribueix a estructurar el pensament, el llenguatge, la relació personal i les accions dels infants.

En iniciar-se cada sessió, l'educadora prepara la sala on es desenvoluparà el joc. Separa tres o quatre tipus d'objectes, segons el nombre de nens; treu de la bossa les unitats de cada tipus d'objectes, prepara els contenidors. Al terra de la sala, en 4 o 5 punts equidistants, col·loca "focus de materials". S'asseu en una cadira i resta asseguda tot observant l'activitat, preparada per intervenir quan sigui convenient, i donant seguretat a l'infant.

L'experimentació la considerem molt important a aquesta edat, així les activitats plantejades solen ser molt completes i enriquidores. Els infants exploren experimentant i manipulant lliurement diversos materials com poden ser pasta, sal, farina, arròs, llenties, sorra de platja...

Les educadores presentem als infants el material i deixem que experimentin lliurement i que utilitzin diferents materials per ajudar-se fent transvasaments. Deixem que siguin els infants els que es facin les seves pròpies hipòtesis fent-se preguntes com "què és això, què puc fer amb això, per a què serveix, que passarà si...

D'aquesta manera, els infants poden experimentar les relacions que s'estableixen amb els elements de les safates i els diferents objectes que tenen al seu abast, tenen la possibilitat de descobrir nous estats dels materials i són ells mateixos els protagonistes de les seves descobertes i aprenentatges.

Amb aquesta activitat, augmenta el nivell de concentració i d'imaginació dels infants, i s'inicien en la lògica-matemàtica fent diferents combinacions, observacions, classificacions, comparacions, seriacions, agrupacions i identificacions. Al mateix temps, adquireixen llenguatge i s'habituen a treballar amb tranquil·litat, mantenint una actitud de respecte vers als companys i al material.

L'aula de P1 també té la seva mascota. S’estima tant als nens i nenes de la classe que marxa els caps de setmana a casa d’un/a d’ells/elles. Per tal de treballar aquesta experiència a l’aula, cada família porta un parell de fotografies del que han fet amb el ella (dormir amb ella, jugar en el parc, etc.) per realitzar un gran mural.

Activitats a l'aula de P2

L'infant d'aquesta edat adquireix una autonomia considerable. El control del propi cos, l'eclosió del llenguatge oral i la capacitat de simbolització en el joc, són els trets distintius del tercer any de vida. La tendència en aquesta edat és la d'iniciar activitats en petit grup entre dos o tres nens de forma espontània.

Organitzar la classe en racons d'activitat no significa només canviar la distribució de l'espai, implica una concepció diferent del nen i de la nena, del mestre i de la metodologia de treball. En els racons, l'infant juga lliurement i la mestra no dirigeix, és una més en el joc. L'espai de joc simbòlic facilita l'observació donat que els infants estan molt engrescats en la seva activitat, per tant es mostren d'una forma totalment espontània.

Treballar per racons vol dir organitzar la classe en petits grups que simultàniament fan activitats diferents i incorporar estris i materials no específicament escolars, però que formen part de la vida quotidiana dels infants i de les diferents formes de treball de la nostra cultura.

A la classe de P2, podem trobar, entre d'altres, el racó dels cotxes, de les nines, dels contes i de les construccions. Aquests espais de creixement (racons), faciliten als infants la possibilitat de fer coses, inciten a la reflexió sobre què estan fent: es juga, s'investiga, s'explora, és possible tafanejar, provar i tornar a provar, cercar solucions, concentrar-se, actuar amb calma sense l'obsessió d'obtenir resultats immediats per damunt de tot.

L'aula de P2 també té la seva mascota. S’estima tant als nens i nenes de la classe que marxa els caps de setmana a casa d’un/a d’ells/elles. Per tal de treballar aquesta experiència a l’aula, cada família porta un parell de fotografies del que han fet amb ella (dormir amb ella, jugar en el parc, etc.) per realitzar un gran mural.