Al Rodolí, la comunicació amb les famílies és un factor clau en el projecte educatiu per tal de conèixer més i millor als infants i aconseguir un desenvolupament positiu. Per això, considerem indispensable mantenir una relació d’estreta col·laboració amb les famílies dels nens i nenes, basada en el diàleg, la confiança i el respecte mutu.

El centre disposa de diferents canals de comunicació per afavorir aquest vincle:

 • Comunicació diària a les entrades i sortides.
 • Reunió amb el grup de pares i mares al setembre amb l’objectiu de presentar la programació del curs.
 • Qüestionari individual durant el primer trimestre amb l’objectiu d’obtenir dades importants sobre aspectes de la vida i evolució del nen/a (salut, hàbits, alimentació, etc). Cal destacar que realitzem entrevistes cada cop que la família o la tutora ho creuen oportú per tractar de manera més reposada qüestions generals relacionades amb l’infant.
 • Agenda escolar que viatja cada dia de l’escola a casa, on s’hi anoten aspectes relacionats amb les deposicions, descans i menjars, i també aspectes rellevants i d’especial interès per la família.
 • App. Aplicació per conèixer el dia a dia de l'infant des del telèfon mòbil.
 • Dos informes escrits, al desembre i al juny, on es fa un seguiment de l’infant.
 • Cartelleres de les aules on apareix un resum de les activitats del dia.
 • Cada trimestre passem fotografies dels infants en un llapis de memòria que ens faciliten les famílies.

El Rodolí és un centre obert a les famílies i creiem que han d'entrar i participar en el dia a dia del centre. Les participació de les famílies té lloc en:

 • La col·laboració de les famílies a l’hora de recopilar material per a les activitats.
 • L'assistència de les famílies en les diferents festes i activitats (festa de carnestoltes, fi de curs...).
 • La preparació d'una activitat per als infants, on els pares i mares demostren les seves habilitats, explicant un conte, tocant la guitarra… durant el mes de maig on treballem la unitat de programació de la família.