Aquest centre de suport familiar, té diferents tarifes per tal d'adaptar-se al màxim a les necessitats de conciliació de les famílies.

Les famílies tenen la possibilitat de contractar hores esporàdiques, l'adquisició d'abonaments puntuals, i fins i tot, tarifes mensuals o setmanals d'estades regulars de diferents durades.

Per tal d'ajustar els horaris als serveis i activitats educatives del centre, els horaris de sortides i entrades seran:

 • Entrades de matí: de 8:30 a 9:05h.
 • Sortides: d'11:55 a 12:05h, de 12:30 a 12:35h i de 13:00 a 13:15 h. Qui arribi fora d'aquest horari haurà d'esperar a la següent obertura.
 • Esmorzar: de 9:30  a 10:00 h. Aquest serà un petit piscolabis. Queden prohibits els fruits secs.
 • Berenar: de 16:00  a 16:30 h.
 • Entrades de tarda: de 15:00  a 15:05 h.
 • Sortides: de 15:00 a 15:05 h i de 16:45 a 17:00 h.

Tarifes mensuals

En aquest cas les famílies poden escollir diferents tarifes de mensualitats adients a les seves necessitats. D'aquesta manera l'infant assisteix al centre de manera regular i amb horaris fixos de dilluns a divendres. Es tindrà en compte l'aforament màxim.

 • Servei lectiu de matí: 125€ /mes (de 8:30 a 13:00h).
 • Servei lectiu de matí i tarda: 145€ /mes (de 8:30 a 12h i de 15 a 17h).
 • 3 hores al dia: 120€ /mes
 • 4 hores al dia: 130€ /mes
 • 5 hores al dia: 140€ /mes
 • 6 hores al dia: 150€ /mes

Suplement mensual de mitja hora diària: 20€

No inclou el sevei de menjador ni d'acollides.
Les famílies que contractin mensuals hauran d'abonar 65€ de material per tot l'any.

Servei d'acollida

El servei d'acollida s'oferirà a les famílies que necessitin portar als seus infants al matí abans de les 8:00h o recollir-los passades les 17:00h.

 • De 7:30 a 8h: 35€ /mes.
 • De 17 a 17:30h: 35€ /mes. *s'oferirà el servei amb un mínim de 5 infants
 • Servei esporàdic: 3,50€

Servei de Menjador

L'horari del servei de menjador i descans és de les 12:00 a les 15:00h.

Consulta aquí les tarifes del menjador.

Mensual biberó: 105€

El servei de biberó és exclusiu per infants lactants dels 4 als 6 mesos.

Abonaments

Aquesta tarifa està enfocada per a aquelles famílies que puntualment necessiten deixar els seus infants. La tarifa puntual tindrà un període de caducitat. Es tindrà en compte l'aforament màxim.

 • Abonament de 10h: 65€
 • Abonament de 20h: 75€

L'abonament de 10h té una validesa de 2 mesos i l'abonament de 20h té una validesa de 3 mesos.

Descompte per família monoparental: 5%

Descompte per família nombrosa: 5%

Descompte per germà al centre: 5%

Servei Esporàdic

La tarifa esporàdica és un servei puntual d'una hora. Aquest servei queda subjecte a l'aforament del centre.

 • Hora esporàdica per a infants no matriculats: 5€
 • Hora esporàdica per a infants matriculats: 4€
 • Suplement de mitja hora: 3€
 • Suplement de 1/4 d'hora esporàdic: 2€
 • 1 dia esporàdic al centre (màxim 4h) infants no matriculats: 20€
 • Tarda esporàdica: 6€